به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر اشکان اژدری جهت دستیابی به دانش فنی تکثیر جلبک های Ulva fasciata و Gracilariopsis persica به منظور ایجاد نرسری از آزمایشگاه کشت بافت گیاهی بخش تحقیقات زیست فناوری و منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور طبق هماهنگی قبلی با مجری پروژه خانم دکتر خدامی بازدید کرد. وی ضمن بازدید از بخش های مختلف زیر ساختی و اجرایی پروژه و استماع گزارش مجری در جلسه ای که با حضور رئیس بخش تحقیقات زیست فناوری و کارشناسان آن بخش برگزار شد، توجه ویژه به توسعه فناوری در مباحث مربوط به شیلات به ویژه آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان را مهم دانست. سپس از سایر آزمایشگاه های آن بخش بازدید و با کارشناسان  واحد های مربوطه، زمینه های تخصصی همکاری مشترک آتی بحث و تبادل نظر گردید، رئیس بخش و کارشناسان تخصصی ضمن استقبال از این بازدید، در اجرای پروژه های مشترک با خروجی دانش فنی و محصول فناورانه و ایجاد ارزش افزوده تأکید داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code