به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_ چابهار، دوره ترویجی - آموزشی لانگ لاین (رشته قلاب طویل) در بندر صیادی هوتک (کنارک) در قالب برنامه های ترویجی یاوران تولید با همکاری دکتر هاشمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور و دکتر دلیری کارشناس صید مورخه 24 و 25 دی ماه سال جاری برگزار شد. عناوین دوره های مذکور شامل دوره ترویجی – آموزشی "لانگ لاین" و دوره "حمل و نگهداری ماهیان صید شده" بوده که با استقبال صیادان محلی روبرو شد و بیش از 80 صیاد در این دوره ها حضور داشتند. شایان ذکر است این دوره های آموزشی در راستای گسترش محصولات تون ماهیان با ارزش افزوده بالاتر و در جهت حضور این محصولات در بازارهای جهانی صورت گرفته است.
صید لانگ لاین یک روش صید ژاپنی بوده که به وسیله فردی به نام فوجی در قرن 19 ابداع شده و در حال حاضر با کیفیت ترین و بهترین محصولات تون ماهیان از این روش استفاده می شود. بررسی سهم ابزار صید تون ماهیان در آبهای جنوب کشور نشان می دهد که همچنان تورهای گوشگیر به عنوان ابزار صید غالب (بیش از 90 درصد صید کل تون ماهیان) در منطقه بوده و ابزارهای صید پرساین و نیز لانگ لاین، سهم اندکی در میزان صید تخلیه شده دارند و صید تون ماهیان درکشور بیش از میانگین جهانی از تور گوشگیر (حدود 5 درصد) و کمتر از میانگین جهانی از لانگ لاین (نزدیک به 11 درصد) استفاده شده؛ بنابراین ضرورت گسترش صید لانگ لاین و کاهش صید تور گوشگیر احساس می شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code