به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، مهندس موذنی، نماینده مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان به اتفاق همکاران از مرکز بازدید کردند و در جلسه تخصصی دکتر اژدری، رئیس مرکز با اشاره به رویداد ملی کارآفرینی و تولید و اشتغال دانش بنیان شیلاتی توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیازهای فناورانه شده را برای مدعوین تشریح کرد و حمایت از فناور ها و تیم سازی برای رفع نیاز های احصای شده شیلاتی شرکت های خصوصی و سازمان شیلات را تقاضا کرد. همچنین دکتر امین راد به ظرفیت های دانش بنیانی موجود در مرکز اشاره کرد و بیان داشت این آمادگی وجود دارد که علاوه بر پذیرش فناوری های معرفی شده از سوی مرکز رشد دانشگاه، محققین مرکز به عنوان مربی و ناظر می توانند با مرکز رشد همکاری داشته باشند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code