به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در راستای پروژه های توانمندسازی آبزی پروران در ارتقاء تولید در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، معاونت ترویج و انتقال یافته های علمی مؤسسه وبینار آموزشی ارتقاء تولید در مزارع ماهیان زینتی را با هدف انتقال تجربیات پرورش¬ دهندگان نمونه ملی و کارشناسان این بخش به صورت مجازی و با حضور بیش از 72 نفر از بهره برداران، تولید کنندگان و کارشناسان شیلات استان¬ها، کارشناسان پهنه و محققین معین استان¬ها برگزار شد. در این وبینار مهندس محمدرضا جمشیدیان طهرانی پرورش¬دهنده نمونه ملی ماهیان زینتی از استان تهران شهرستان رباط کریم ضمن ارائه شرح فعالیت¬های مزرعه، عوامل موفقیت و توصیه¬های فنی و اقتصادی، به پرسش¬های شرکت¬کنندگان نیز پاسخ داد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code