به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، قرارداد مشارکت در تولید محصولات فناورانه بچه ماهی دریایی سی باس، صبیتی و شانک  فی مابین موسسه و شرکت اقتصادی صادرات آبزیان جلگه کارون منعقد شد. با توجه به مشکلات ورود بچه ماهی دریایی خارج از کشورکه عملاً توسعه این صنعت را محدود نموده است، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در جهت حل این مشکل و قطع وابستگی به خارج، در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین موفق به تولید مولدین بومی ماهی دریایی سی باس، صبیتی و شانک گردیده است. لذا در راستای توسعه و ترویج تکثیر و پرورش ماهیان دریایی به ویژه در استان خوزستان بنا به درخواست بخش خصوصی، قرارداد حاضر در راستای مشارکت در تولید تجاری محصولات فناورانه بچه ماهی دریایی که دانش فنی آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است فیمابین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نمایندگی دکتر محمود بهمنی به عنوان رئیس مؤسسه و طرف دیگر، شرکت اقتصادی صادرات آبزیان جلگه کارون به نمایندگی مهندس حسن غریب زاده به عنوان مدیر عامل شرکت، منعقد گردید.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code