چهارشنبه پنجم بهمن 1401 

برگزاری جلسه هیات ممیزه دوره دهم

نخستین جلسه هیات ممیزه دوره دهم در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 793 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نخستین جلسه هیات ممیزه دوره دهم در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید که اعضاء هیات ممیزه سازمان شامل: رئیس سازمان( رئیس هیات) معاون پژوهشی و 24 عضو می باشند.
در این جلسه، پس از سخنان رئیس سازمان، احکام اعضاء به آنان اعطا شد و نام 6 کمیسیون تخصصی هیات، بررسی، اصلاح و روسای آنان نیز توسط اعضاء مشخص و مقرر گردید اعضاء کمیسیون های تخصصی با نظر روسای کمیسیون ها و دبیرخانه هیات و معاون پژوهشی سازمان مشخص شود که هر کمیسیون شامل رئیس، 3 نفر عضو تخصصی و معاون پژوهش و فناوری موسسه مربوطه (دبیر کمیته منتخب) می باشد.
لازم به ذکر است ، آقایان دکتر عیسی شریف پور و دکتر تورج ولی نسب از اعضاء هیات علمی موسسه به عنوان عضو در هیات ممیزه جدید حضور دارند.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code