به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با عنایت به بروز و شیوع بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس در برخی مزارع پرورشی میگوی کشور و احتمال شیوع گسترده تر آن در سال زراعی آتی، به منظور هم اندیشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در این زمینه، جلسه ای به صورت وبیناری و با حضور اعضای بخش بهداشت و بیماری های آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، روسا و کارشناسان پژوهشکده ها برگزار گردید.
در این جلسه، پس از ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسی، در نهایت جمع بندی نقطه نظرات پیشنهادی و نهایی به منظور ارائه به سازمان شیلات ایران صورت پذیرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code