به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، نشست مشترک دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده و دکتر کاویان مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران به همراه معاونین در اداره کل حفاظت محیط زیست  استان مازندران برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر نصراله زاده به معرفی پژوهشکده و طرح ها و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشکده پرداخت و مطالبی را در خصوص اهمیت فعالیت های دریائی و سوابق پژوهشکده در اجرای طرح های دریائی عنوان نمود. سپس دکتر کاویان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه به موضوعاتی از قبیل اهمیت شناخت متقابل از امکانات و پتانسیل های طرفین، انجام فعالیت های علمی- تحقیقاتی مشترک و برگزاری نشست های تخصصی بین کارشناسان طرفین اشاره نمود. علاوه بر این دکتر کاویان با توجه به خلاً اطلاعاتی که درخصوص منابع آبی و به خصوص دریای خزر وجود دارد ضرورت انجام طرح های تحقیقاتی دریائی را مورد تاکید قرار داد. در خاتمه به منظور بهره برداری از اطلاعات و داده های جمع آوری شده از اجراء طرح های تحقیقاتی و همچنین استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پرسنلی طرفین، پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی دریای خزر با رعایت ضوابط طرفین و ایجاد میز همکاری مشترک پیشنهاد گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code