به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط کمیته علمی همایش ملی منطقه ای آبزی پروری در اهواز ، دو مقاله ارسالی از سوی محققین انستیتو به عنوان مقالات برتر سخنرانی و پوستری برگزیده شد. در این همایش که طی روزهای 9 و 10 بهمن ماه سال جاری  به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز برگزار شد، محققین انستیتو با ارائه 7 مقاله سخنرانی و پوستری مشارکت نمود، مقاله دکتر محمود محسنی تحت عنوان "بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا و کنجاله کلزا حاوی آنزیم فیزایم برعملکرد رشد، آنزیم های گوارشی، قابلیت هضم و برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی سیبری" به عنوان مقاله برتر پوستری و مقاله دکتر مریم منصف شکری تحت عنوان "اثر پری بیوتیک دیواره مخمر بر تغییرات مورفولوژی روده در تاس ماهی ایرانی جوان" به عنوان مقاله پوستری برتر پنل تخصصی فرآوری و تغذیه آبزیان برگزیده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code