به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، پروژه پایلوت کشت جلبک قرمز گراسیلاریا در استخر مانداب (Lagon) مزارع پرورش میگو شرکت کشت و صنعت مکران در منطقه گوردیم جهت توسعه انبوه پرورش این جلبک در پساب پرورش میگو از دو منظر تولید جلبک و پالایش پساب در راستای قرار داد فی ما بین مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و شرکت کشت و صنعت مکران انجام شد. در این بازدید یک روزه کشت انجام شده قبلی مورد ارزیابی وضعیت قرار گرفت و نشا کاری جدید نیز انجام شد، هم اکنون بازدید هفتگی و ادامه کشت با جلبک سبز در برنامه کاری بوده و به طور جدی دنبال می شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code