به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، طبق هماهنگی های قبلی کارشناس شرکت پیشگامان اندازه شناسی دقیق تهران، تعداد 13 عدد از تجهیزات آزمایشگاهی این مرکز از جمله دستگاه هدایت سنج، pH متر، سانتریفیوژ، اتوکلاو، آون، بن ماری، انکوباتور را به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای کمی و کیفی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری جهت اطمینان از تطابق اندازه گیری های انجام شده با استاندارد های جهانی کالیبره و آماده انجام کار بررسی نمودند. قابل ذکر است آزمایشگاه های مرکز تحقیقات آرتمیای کشور عضو آزمایشگاه های شبکه فناو ری های راهبردی ریاست جمهوری بوده و جزء آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان می باشند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code