به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور_ بافق یزد، دکتر قائدی، رئیس مرکز گفت: 1 طرح مصوب مشتمل بر 3 پروژه، 1 طرح دانشجویی، 1 پروژه دانشجویی، 1 پروژه خاص و 2 پروژه غیرخاص در مرکز انجام شده است. وی افزود: 2 پروژه با قابلیت تجاری سازی، چاپ 3 مقاله علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، چاپ 2 عنوان کتاب، سه فصل از کتاب، مشارکت در نمایشگاه هفته پژوهش استان و ارائه 2 مقاله در کنفرانس بین المللی داخلی از دیگر مواردی است که جزو فعالیت های مرکز محسوب می شود. سپس دکتر قائدی، به تشریح پروژه های مربوط به مقایسه قابلیت تکثیر و پرورش 5 سویه وارداتی و ارزیابی قابلیت تکثیر سویه GIFT در سیستم بیوفلاک پرداخت. برگزاری 12 کارگاه آموزشی ترویجی، 2 بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری 5 جلسه کارگروه ترویج از دستاوردهای ترویجی مرکز است که توسط دکتر قائدی معرفی گردید. وی ادامه داد: موافقت نامه طرح ملی "تولید مولدین بهگزین شده و SPF ماهی تیلاپیا" مشترک مرکز ملی آبزیان آب های شور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ شده است که گامی مهم به سوی افزایش بهره وری و توسعه تیلاپیا محسوب می شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code