به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر صلاحی اردکانی رئیس مرکز گفت: 3 طرح شاخص خاص و 17 مورد پروژه تحقیقی در مرکز انجام شده است.
وی، با اشاره به اینکه برای ایجاد مرکز رشد با پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد رایزنی صورت گرفته و قراردادی نیز امضاء گردیده است، افزود: 6 مقاله بین المللی، 7 مقاله فارسی، 2 عنوان کتاب چاپ شده ،2 فقره گزارش علمی دارای فروست، 11 قرارداد فروش دانش فنی از دیگر مواردی است که جزو فعالیت های مرکز محسوب می شود.
ایشان، همچنین 1 مورد یافته قابل ترویج ، دو مورد دستاورد مهم مرکز در سال جاری، برگزاری 2 مورد برنامه هفته انتقال یافته های علمی، 4 مورد بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری 4 جلسه کارگروه ترویج، دو مورد دستورالعمل ترویجی و بروشور ترویجی دارای فروست ، 1 مورد کارگاه آموزشی ترویجی از دستاوردهای ترویجی مرکز است که آقای دکتر صلاحی اردکانی آنها را معرفی کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code