به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور_ اهواز، دو برنامه با عناوین «آشنایی با آبزیان استان خوزستان» و «اهمیت آمارگیری در صید آبزیان» حاصل از یافته های تحقیقاتی بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده به صورت حضوری و مجازی در محل سالن اجتماعات معاونت صید شیلات خوزستان در شهرستان آبادان برگزار گردید. در این دو دوره که ۲۰ نفر از همکاران آمارگر شیلات خوزستان و تعاونی های صیادی استان به صورت حضوری و کارشناسان و محققان شیلات و پژوهشکده به صورت مجازی در آن شرکت داشتند، ابتدا مهندس انصاری مشخصات و بیولوژی آبزیان استان و سپس گونه های موجود در طرح آمار صید را تشریح نمود. این دوره با پرسش و پاسخ و ارائه پیشنهادهایی توسط آمارگران همراه بود و یکی از مسائلی که همگان بر آن توافق داشتند ایجاد منطقه حفاظت شده در خوریات بندر امام به منظور اجازه تخمریزی به آبزیان به عنوان یکی از مناطق مهم نوزادگاهی استان بود. در دوره دوم، مهندس انصاری در خصوص اهمیت آمارگیری و چالش های آن توضیحاتی ارائه نمود و نقاط ضعف آن را برشمرد. همچنین، فرصت هایی که از طریق جمع آوری صحیح آمار صید پیش روی جامعه صیادی قرار می گیرد آخرین مطلبی بود که در این دوره مطرح شد. در خاتمه پیشنهاد گردید برای آشنایی بیشتر آمارگران با آبزیان، یک گشت دریایی یک روزه به اتفاق آنان و همکاران بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده برنامه ریزی و اجرا گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code