به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، دکتر سهیل ایگدری، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در خصوص تنوع زیستی ماهیان آب شیرین و رودخانه های ایران و همچنین گونه های جدید معرفی شده بر اساس مطالعات مولکولی، به علاوه درباره عوامل تهدید کننده اکوسیستم ها در ایران توضیحات مبسوطی ارائه نمود. در ادامه نشست، دکترعدنان شهدادی، عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی هرمزگان در مورد پراکنش جغرافیایی گونه های خرچنگی و بارناکل های مناطق جنوبی ایران، اقیانوس هند و آرام غربی مطالبی بیان کرد .همچنین دکتر عبدالعظیم فاضل، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان در زمینه ضرورت بازسازی اکوسیستم های رودخانه ای در راستای حفاظت از تنوع زیستی و مطالعات اجرایی صورت گرفته در اروپا، آمریکا و همچنین مطالعات موردی انجام شده در کشور توضیحاتی را اشاره نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code