دوشنبه هشتم خرداد 1402 

سخنرانی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در وبینار روز جهانی تنوع زیستی

دکتر فریدون عوفی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در همایش روز جهانی تنوع زیستی به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شرکت کرد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 390 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر فریدون عوفی، عضو هیات علمی موسسه به عنوان سخنران کلیدی با موضوع: تنوع زیستی فسیل ماهیان ایران (تافونومی و دیرینه شناسی) در وبینار_ مجازی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سخنرانی نمود. ایران با توجه به ویژگی های جغرافیای زیستی دیرینه به عنوان یکی از سایت های با ارزش مطالعات دیرینه شناسی و فسیل شناسی (تافونومی) در جهان محسوب می شود. لذا ضروری است که فون و  فلور فسیلی کشور جهت انجام مطالعات دیرینه شناسی زیستی و جغرافیای دیرینه تنوع زیستی و همچنین بررسی تغییرات آنها طی دوره ها و دوران های گذشته تا عصر حاضر مورد توجه ویژه قرار گیرند و حفاظت از این مناطق و نمونه ها به خصوص حفاظت در طبیعت در برنامه های مدیریتی نهاد ها و سازمان های متولی قرار گیرد. سخنرانی ایشان به استناد یافته های منتج از مطالعات و پژوهش های انجام گرفته مشترک تیم پژوهشگران ملی_  منطقه ای_ بین المللی در دهه 90 و همچنین بازنگری اطلاعات مربوط به نمونه های موزه ای داخل و خارج از کشور، مطالعات میدانی در نواحی و سازند های مختلف زاگرس و البرز و کلکسیون های شخصی و بازار قاچاق نمونه های فسیلی در چند سال اخیر بوده است. بررسی نمونه های فسیلی فهرست برداری و مطالعه شده به تعداد 125 نمونه شامل 12 صفحه استخوانی، 8 دندان، 92 اسکلت (جمجمه،ستون مهره) و 13 فلس بوده است که منجر به شناسایی 27 تاکسون از ماهیان دریایی دیرینه از قدیمی ترین نمونه ها مربوط به دوران اول زمین شناسی (Triassic - Devonian) با قدمت 250-200 میلیون سال و جوان ترین مربوط به دوران سوم زمین شناسی (Cenozoic – Tertiary) با قدمت 5-2 میلیون سال گردیده است. بر اساس یافته های تیم پژوهشگران، مشخص گردیده است که زاگرس از ۵۰۰ میلیون سال پیش اغلب اوقات دریا بوده است. با توجه به اينكه فسیل های شناسایی شده به دوره سوم زمین شناسی تعلق دارند، در این دوره منطقه غرب ایران بخشی از دریایی بزرگ با عمق متوسط بوده و فسیل های زیادی در آن کشف و از طریق دلتا وارد دریا شده و در نهایت وجود رسوبات آب های شیرین در این منطقه سبب حفظ این فسیل ها شده است. همچنین مطالعات تركيبی ديرينه شناسی و جغرافيای زيستی فون ماهيان مشخص نموده كه تقريبا نیمی از ماهیان استخوانی فسيلی کشف شده شامل: گونه های عصر حاضر هستند. گونه های غالب از دو  راسته Clupeiformes و  Perciformesمی باشند. 19 گونه ماهیان استخوانی دارای زيستگاه عصر حاضر و شباهت و قرابت گونه ای در حوضه خليج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان می باشند. اين گروه از ماهيان برای نخستین بار در مناطق ساحلی ناحیه زاگرس ديرينه رشد کرده اند و با تغییرات اقليم و شرایط محيط دریایی، در مناطق جنوبی مستقر شده اند.
برای مطالعه متن کامل سخنرانی، اینجا کلیک کنید.
هر گونه بهره برداری و اقتباس از این نوشتار جهت انتشار منوط به کسب اجازه از نگارنده و یا موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code