به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، در جلسه کمیته صید استان که با حضور سید احمدرضا هاشمی، رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان مرکز، برگزار شد وضعیت ذخایر میگوی استان سیستان و بلوچستان بررسی و مشخص گردید که وضعیت ذخایر میگو در سال های گذشته و روند تغییرات آن به چه صورت می باشد. تاریخ شروع و خاتمه فصل صید از موارد دیگری بود که در این جلسه مطرح و تصمیم گیری شد و به این ترتیب تاریخ شروع فصل صید از نیمه های شهریور در منطقه پزم و کنارک و در مهرماه در منطقه گواتر اعلام شد. همچنین مقرر گردید گشت های تحقیقاتی بررسی وضعیت ذخایر میگو با همراهی کارشناسان مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و اداره کل استان سیستان و بلوچستان انجام گیرد. گفتنی است، میگوی سفید هندی گونه غالب در ترکیب صید استان بوده و پس از آن میگوی ببری سبز در رتبه دوم قرار دارد و با توجه به مطالعات و پژوهش های انجام شده، مشخص شد وضعیت ذخایر میگوی استان تحت فشار صیادی نبوده و بیش از ۷۰ درصد صید میگوی استان در منطقه پزم و کنارک می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code