سه شنبه چهاردهم شهریور 1402 

برگزاری كارگروه علمی و آبزی پروری

جلسه اعضای كارگروه علمی و آبزی پروری كميسيون حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دريای خزر برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 128 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، نشست كارگروه علمی و آبزی پروری كميسيون حفاظت و بهره برداری بهينه از منابع زنده آبی دريای خزر به صورت وبيناری و با حضور نمایندگان كشورهای ساحلی دريايی خزر از جمله جمهوری اسلامی ايران، آذربايجان، قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان برگزار شد. در اين نشست ضمن ارائه گزارش علمی و فنی توسط نمایندگان کشورها، تحليل رويكردهای طرفين در مورد دستورات جلسه از جمله: تعيين سهميه صيد منابع زنده آبی مشترک، سازماندهی و برگزاری تحقيقات مشترک در مورد ارزيابی وضعيت ماهيان خاوياری، تعيين حداكثر صيد مجاز گونه های صنعتی ماهيان، توسعه آبزی پروری كالایی در دريای خزر با احتساب جنبه های زيست محيطی، افزايش سطح علمی كارشناسان و اشخاص فعال برای احيای ذخاير منابع زنده آبی و آبزی پروری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در این نشست نمایندگان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور حسن فضلی از پژوهشکده و شهرام عبدالملکی از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری ضمن ارائه گزارش علمی، در خصوص بندهای مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code