سه شنبه چهاردهم شهریور 1402 

برگزاری دوره آموزشی

دوره آموزشی تحت عنوان "روش های نوین آبزی پروری" در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 163 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، دوره آموزشی مصوب دفتر آموزش کارکنان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان "روش های نوین آبزی پروری" توسط اسماعیل حسین نیا، محقق بخش آبزی پروری با حضور محققین، کارشناسان و اعضای هیأت علمی بخش های تحقیقاتی در سالن کنفرانس انستیتو برگزار شد. ایشان آخرین یافته های علمی را در خصوص مواردی از قبیل روش های تغذیه آبزیان، ضد عفونی در سیستم های آبزی پروری، کنترل تکثیر ماهیان سردآبی، متابولیسم ماهی در کیفیت آب، تنظیم PH ،هوادهی و اکسیژن دهی در پرورش آبزیان و تجهیزات نگهداری تخم ماهی در مزارع آبزی پروری برای حاضرین ارائه کرد. در  پایان این دوره آموزشی، از شرکت کنندگان آزمون کتبی تخصصی به عمل آمد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code