چهارشنبه بیست و دوم شهریور 1402 

اعلام ممنوعیت صید میگو

تصویب تاریخ 26 شهریور ماه 1402 در کمیته صید، ممنوعیت صید این آبزی در آبهای استان بوشهر تا دوره صید مجاز بعدی اعلام شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 131 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده میگوی كشور_ بوشهر، جلسه ممنوعیت صید میگو در سال 1402 با حضور امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر، دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده، ساسانی پور، معاون صید و بنادر ماهیگیری استان، کارگر، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی و دیگر اعضا در دفتر مدیرکل شیلات استان بوشهر تشکیل شد. ابتدا اطلاعات روزانه آمار میگو و فعالیت لنج های صیادی در فصل صید میگوی سال جاری و بررسی نوسانات صید توسط بخش ارزیابی ذخایر پژوهشكده، حاكی از كاهش میزان صید می باشد و روند شاخص تراكم ذخیره به حد نصاب 40 كیلوگرم صید در روز نزدیک شده است. به منظور نگهداری بخشی از ذخیره میگو برای زادآوری مجدد و احیاء ذخیره سال بعد و نیز به منظور جلوگیری از اثرات تخریبی شیوه صید ترال میگو بر ذخایر سایر آبزیان، زمان خاتمه صید تا پایان روز 25 / 06 / 1402، توسط پژوهشكده میگوی كشور پیشنهاد شد.
در این جلسه مطرح شد تا تاریخ ۱۸ شهریور 869 تن میگو در آبهای استان بوشهر صید شده که به نسبت مشابه سال قبل، 28 درصد کاهش را نشان می دهد. با توجه به اینكه آبهای شمالی استان بوشهر صیدگاه مشترک با خوزستان، زیستگاه میگو قلمداد می‌گردد، ممنوعیت صید میگو در آبهای مشترک استان خوزستان با بوشهر نیز ممنوع اعلام گردد. سرانجام بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان بوشهر، پس از جمع بندی نقطه نظرات كارشناسی و نمایندگان جامعه صیادی، زمان صید میگو دریایی در ساعت 24 شنبه ۲۵ شهریور ماه به پایان می‌رسد و از روز ۲۶ شهریور استفاده از روش صید ترال میگو ممنوع می ‌باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code