به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، با توجه به ممنوعیت صيد ميگوی ببری در صيدگاه های استان بوشهر و مشترک بودن صيدگاه بحركان با اين استان، بنا بر مصوبه کمیته صید استان، به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای بهسازی و بازسازی میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال، صدور مجوز صيد ميگو از تاريخ 1402/6/24 تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می گردد.
گفتنی است، صید با ادوات ترال از تاريخ 3 /7 / 1402 ممنوع و تخلف محسوب شده و يگان حفاظت منابع آبزيان ملزم به برخورد قانونی با متخلفان می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code