به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، کارگاه آموزشی_ ترویجی با عنوان آشنایی با الگوها، روش ها و رهیافت های ترویجی، توسط طیبه باشتی، مدیرگروه ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور جمعی از اعضاء کارگروه ترویج و کارشناسان در انستیتو برگزار شد.
محسنی معاون پژوهش و فناوری ضمن خیر مقدم، دستاوردها، توانمندی ها و پنج برونداد حاصل از پروژه های تحقیقاتی انستیتو را که در کتاب یافته های قابل ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با تایید دفتر امور پژوهشی سازمان به چاپ رسیده بود ارائه کرد.
در ادامه طیبه باشتی مدرس کارگاه، با بیان اهمیت ترویج یافته های علمی تحقیقاتی، به فعالیت بیشتر محققان مروج یاوران تولید، برگزاری روز مزرعه، هفته انتقال یافته های علمی، وبینار ها و کارگاه های آموزشی_ ترویجی  تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه برونداد اکثر پروژه های انستیتو به یافته های قابل ترویج ختم می شود لذا می توان پروژه های تحقیقی_ ترویجی را با هماهنگی و همکاری معاونت آموزش و ترویج جهادکشاورزی و شیلات استان تدوین کرد و به صورت کاربردی در مزارع آبزی پروری اجرایی کرد.
وی با تشریح  اولویت های برنامه های ترویجی در نظام نوین ترویج موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1402 ابراز امیدواری کرد در سال جاری با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده، ترویج یافته های علمی رونق بیشتری داشته باشد. مدیرگروه ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه طی سخنانی مطالبی را در خصوص نحوه تدوین پروژه های تحقیقی ترویجی، نگارش کاربرگ یافته های قابل ترویج و نیز تولید محتوا و ثبت رسانه های ترویجی ارائه کرد.
در پایان این کارگاه آموزشی ضمن بحث و تبادل نظر، به ابهامات و سئوالات کارشناسان مروج انستیتو در خصوص برگزاری روز مزرعه، ترویج انتقال یافته های علمی و طرح های تحقیقی_ ترویجی و چگونگی صدور گواهی پاسخ داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code