به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، دوره آموزشی کلونیگ ژن و تولید DNA نوترکیب طی سه روز توسط شیرین جمشیدی، عضو هیأت علمی بخش ژنتیک با حضور کارشناسان و محققین در انستیتو برگزار شد .
با بیان اینکه یکی از مهم ترین روش ها در بیوتکنولوژی زیستی استفاده از ژن ها در خارج از بدن موجودات زنده می باشد، گفت: این مهم توسط تکثیر ژن و کلون کردن آن در سازه های ژنی بدست می آید و کاربرد کلونینگ نیز بسیار وسیع بوده و مهم ترین آن تولید پروتئین نوترکیب، بررسی عملکرد ژن و تولید جانوران و گیاهان تراریخته می باشد که در دهه های اخیر این روش مهندسی زیستی در دنیا، در تولید دو گونه ماهی شامل: زبرا فیش رنگی و ماهی سالمون با قابلیت رشد بیشتر بکار گرفته شد .
این روش در تولید و حفاظت از نسل گونه های منقرض شده یا در حال انقراض ماهیان خاویاری با مهندسی سلول های بنیادی جنسی برای نگهداری در بدن تاس ماهی دیگر و عقیم سازی ماهی دریافت کننده سلول های جنسی گونه دیگر انجام شد.
جمشیدی علاوه بر بحث تئوری روش های تکثیر ژن و انواع کلونینگ، به صورت عملی نیز روش تکثیر ژن از طریق واکنش زنجیره پلی مراز، انتقال سازه ژنی مهندسی شده (ترانسفرمیشین) در باکتری مستعد، بررسی دریافت ژن نوترکیب و ساخت باکتری مستعد در آزمایشگاه و بانک ژن را انجام داد.
در پایان نیز برای صدور گواهی به شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل آمد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code