به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، علی نکوئی فرد، رئیس و محققین تحقیقاتی مرکز بنابه درخواست رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در راستای بررسی مکان پیشنهادی برای احداث شهرک آبزیان زینتی سامیان، از محل فوق بازدید کردند. ضمن بررسی های میدانی و انجام نمونه برداری از آب چاه های پایگاه تحقیقاتی و گلخانه سامیان، نسبت به اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب اقدام شد. همچنین جلسه ای با حضور روسای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر کل شیلات استان اردبیل و رئیس مرکز در محل ساختمان معاونت آموزش استان اردبیل در خصوص بررسی پروژه ایجاد شهرک آبزی پروری در پایگاه تحقیقاتی سامیان برگزار شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code