دوشنبه سیزدهم آذر 1402 

برگزاری نشست مشترک در گیلان

نشست مشترک پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در سالن جلسات برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 107 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، نشست مشترکی ما بین پژوهشکده و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان در سالن جلسات برگزار گردید. پیرو نشست های قبلی شبکه توسعه آبزی پروری پایدار در آبهای داخلی با مراکز/ پژوهشکده ها و اعلام توانمندی های آنها، تصمیم بر آن شد که نشست های تخصصی به صورت جداگانه با مراکز/ پژوهشکده ها برگزار شده، و به بررسی همکاری های پژوهشی قابل اجرای هر مرکز با سایر مراکز و پژوهشکده های عضو شبکه توسعه آبزی پروری پایدار در سال 1402 و آینده پژوهی در خصوص همکاری های مشترک پرداخته شود. در ادامه آقایی مقدم، رئیس مرکز به تشریح فعالیت های مرکز گرگان پرداخت. این نشست با هدف گسترش همکاری ها و فعالیت های مشترک بین مراکز در جهت ارتقای اثر بخشی در راستای تحقیقات اثر بخش در حوزه آبزی پروری پایدار در منابع آبهای داخلی تشکیل شد در انتها قرار شد در زمینه پرورش ماهی در پن، بکارگیری مکانیزاسیون و افزایش تولید در واحد سطح در مزارع ماهیان سردآبی، مطالعات منابع آبی جهت ظرفیت سنجی، افزایش تنوع گونه های پرورشی، مطالعات ارزیابی زیست محیطی در منابع آبی، بکارگیری از آبهای نامتعارف در صنعت آبزی پروری، پرورش ماهی در اراضی ساحلی، تکثیر و پرورش میگو، تکثیر ماهیان زینتی و همکاری در زمینه گونه های در حال خطر انقراض همانند: سس گام های اساسی و تاثیرگذار با همکاری مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی و با همفکری با ستاد موسسه برداشته شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code