چهارشنبه پانزدهم آذر 1402 

بازدید از پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی كشور_ گیلان

زارعی، استاد دانشگاه تربیت مدرس به همراه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریای دانشگاه تربیت مدرس_ نور از پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی كشور بازديد کردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 145 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی كشور، زارعی استاد دانشگاه تربیت مدرس به همراه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریای دانشگاه تربیت مدرس_ نور از پژوهشكده بازديد کردند و در جريان فعاليت های مجموعه، بخش ها و آزمايشگاه ها قرار گرفتند. ابتدا نشستی با  دانشجويان انجام شد و صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده، توضیحات کاملی از سابقه تشکیل تحقیقات شیلات در ایران و حوزه های مورد بررسی در سال های مختلف را ارایه داد و اطلاعات بخش ها، ایستگاه ها و پروژه های جاری پژوهشکده را توضیح داده شد سپس به سوالات علمی و اجرایی مهمانان پرداخت. در ادامه از بخش ها و آزمايشگاه های مختلف پژوهشكده بازديد شد و فعاليت های تحقيقاتی هر آزمایشگاه توسط متخصصین مطرح گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code