به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، میزگردی با عنوان بررسی گذشته، حال و آینده حوزه های مختلف کشاورزی با رویکرد فناورانه و دانش بنیان با حضور رئیس و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس پارک علم وفناوری، رئیس مرکز، رئیس مرکز رشد و هسته های فناور در محل کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گلستان مرکز رشد تشکیل شد. ابتدا صابری ضمن عرض خیر مقدم هدف از برگزاری میزگرد را بررسی وضعیت حوضه های مختلف کشاورزی و نقش واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان در توسعه فناورانه کشاورزی توضیحاتی، ارائه کرد. لولایی، مدیر مرکز رشد نیز گزارشی از واحد های فناور و فعالیت آنها در مرکز تحقیقات را بیان کرد. پاکنژاد در خصوص قانون جهش تولید دانش بنیان و امتیازهای واحدهای فناور در معافیت مالیاتی و استفاده در زیرساخت های دستگاه های اجرایی مطالبی عنوان کرد. آقایی مقدم، رئیس مرکز در خصوص گذشته،حال و آینده حوضه های کشاورزی گفت: تغییر اقلیم نیاز ما را به تکنولوژی های نوین،بهره وری حداکثری و هوشمند سازی دو چندان کرده است و این موضوع به عهده نسل جدید و دانشمند در شرکت های دانش بنیان است. سپس مدیران واحد های فناور به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند. برزعلی در خصوص حل مسائل و راه گشایی آنها توضیحاتی داد. در پایان دو کارگاه تخصصی برای واحد های فناور برگزار گردید.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code