به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه فروغ شاهد نسیبه رشت با همراهی مدیریت و معلمین مربوطه از انستیتو بازدید کردند. در این بازدید که با هدف آشنایی با فعالیت های تحقیقاتی انجام گرفت، دانش آموزان در جریان اهمیت حفاظت از ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری قرار گرفتند. در ادامه دانش آموزان از بخش های بوم شناسی، ژنتیک و آبزی پروری و با فعالیت های علمی_ تحقیقاتی مرتبط با گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر آشنا شدند. کارشناسان و مدیران بخش های مذکور نیز ضمن تشریح فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در بخش های مذکور به منظور پرورش در محیط محصور و همچنین حفاظت ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری به سوالات دانش آموزان پاسخ گفتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code