به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس سازمان شیلات ایران در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته، از غرفه موسسه بازدید و در جریان آخرین دستاوردهای محققان علوم شیلاتی قرار گرفت.
حسینی، با اشاره به جایگاه مهم تحقیقات در پیشبرد اهداف کلان شیلاتی، گفت: بودن تحقیقات و اجرا در کنار هم، پیوندی ناگسستنی است که می تواند صنعت شیلات را به اوج برساند.
وی، معتقد است: اعتبار تحقیقات، در ارائه نتایج پژوهشی است که می تواند بنیان سیاستگذاری های عرصه شیلات باشد.
مصطفی شریف روحانی، قائم مقام موسسه نیز ضمن اشاره بر لزوم همکاری و هم افزایی بین دو مجموعه، بر مرجعیت علمی موسسه تاکید کرد و تحقیقات را برای گذر از هر مسئله ای، ضروری دانست.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code