به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان سیستان و بلوچستان با حضور استاندار، رئیس پارک علم و فناوری و مدیران استانی آغازشد. در قالب یک هم افزایی در غرفه مشترک به تولی گری سازمان جهاد کشاورزی استان با سه مرکز تحقیقاتی استان (دو مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و یک مرکز تحقیقات شیلات استان) به صورت مشترک محصولات و دستاورهای پژوهشی مراکز در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان در معرض بازدید عموم قرار گرفت. استاندار ضمن بازدید از غرفه ها، از توانمندی های تحقیقاتی استان تقدیر کرد و در پایان در بین غرفه های دولتی شرکت کننده در نمایشگاه غرفه برگزیده انتخاب شد و از رئیس جهاد کشاورزی و رؤسای مراکز تحقیقاتی تقدیر به عمل آمد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code