به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش سلسله سخنرانی های علمی توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده در روزهای هفته برگزار می شود. در اولین روز از این برنامه یکی از محققین بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده سخنرانی خود را با عنوان "اصول بهره برداری بهینه از ذخایر کیلکا ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر" ارائه داد. علی اصغر جانبار در صحبت های خود از ترکیب صید کیلکا ماهیان در سال های اخیر گفت و به تاثیر ورود گونه مهاجم شانه دار دریای خزر بر میزان برداشت گونه های مختلف کیلکا اشاره کرد. وی همچنین اصول صحیح بهره برداری از این ذخایر را برشمرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code