به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان در مرکز نوآوری دانشگاه گیلان، محققین انستیتو با ارائه 3 عنوان سخنرانی علمی حاصل از دستاوردهای  پژوهشی کاربردی برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی برگزار کردند. در اولین روز برگزاری انتقال یافته های تحقیقاتی قربانی، عضو هیات علمی بخش آبزی پروری انستیتو با ارایه سخنرانی تحت عنوان "مدیریت پرورش ماهیان خاویاری" به انواع روش های پرورش ماهیان خاویاری اشاره کرد و در ارتباط با با رعایت تراکم مناسب، میزان ورودی آب، کیفیت آب، انواع مخازن مورد استفاده جهت پرورش ماهیان خاویاری توضیحاتی داد. همچنین به اهمیت این موضوع که استفاده از سیستم بازچرخشی آب در پرورش ماهیان خاویاری، علاوه بر کاهش مصرف آب تازه می تواند با افزایش حجم آب در گردش، موجب افزایش راندمان تولید گردد نیز اشاره شد. در ادامه فروزان باقرزاده، عضو هیات علمی بخش بهداشت و بیماری های انستیتو ضمن ارایه سخنرانی با عنوان "کاربرد فناوری نانو در آبزی پروری با تاکید بر بیماری ها" با تشریح  نتایج جدیدترین پروژه های تحقیقاتی انجام شده در این زمینه، به بیان ساختار نانو و مزیت های به کارگیری این فناوری پرداخت و جدیدترین دستاوردها در زمینه به کارگیری فناوری نانو در آبزی پروری را ارایه کرد و روش های نوین تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها با استفاده از این فناوری نوین را تبیین کرد. سپس محمود محسنی، عضو هیات علمی و معاون پژوهشی انستیتو با ارائه سخنرانی خود تحت عنوان "مدیریت تغذیه ماهیان خاویاری با تاکید بر لاروی کالچر" در خصوص تغذیه فعال به عنوان یكی از بزرگترین چالش های پـرورش تاسـماهیان در مراحل اولیه و دلایل مـرگ و میـر بـالای لاروها در این مرحله توضیحاتی ارائه کرد. ایشان در سخنان خود بحث کمبودهای ریز مغذی اعم از مینرال ها، ویتامین‌ها، آنزیم ها، اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب ضروری و فسفولیپیدها را گفت. وی اعلام کرد غذادهی با جیره غذایی فوق الذکر باعث بهبود درصد بازماندگی لارو تا 80 درصد خواهد شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code