به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، صبح امروز جلسه هماهنگی پروژه مشترک دریایی-شناور کاوشگر کاسپین برگزار شد تا بر اساس هماهنگی های صورت گرفته عملیات دریا گشت مشترک موسسه و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه جنوبی دریای خزر با شناور تحقیقاتی کاوشگر کاسپین انجام شود.
این جلسه که با حضور محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و جمعی از معاونین و مدیران این موسسه برگزار شد در آن بر لزوم تعیین محدوده عملیاتی و ایستگاه های نمونه برداری-عمق زیر ۲۰ متر  و انتخاب پارامتر های ضروری، زیستی و غیر زیستی، تجهیزات مورد نیاز جهت نمونه برداری یا ساخت، خرید، روش شناسی یکسان و دستور العمل استاندارد برای نمونه برداری، انتقال و آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها، معرفی همکاران شرکت کننده در گشت های دریایی جهت معرفی به واحد های مرزبانی و… محدودیت ها، مشکلات و موانع احتمالی اجرا نیز تاکید شد.
در ادامه، هریک از حاضرین در جلسه به ارائه نقطه نظرات کارشناسی پرداخته و بهمنی بر لزوم فعال شدن شناور و کار مشترک با سازمان جغرافیا تاکید و پیشنهاد پیش بینی سناریوهای انجام گشت مشترک را ارئه داد.
گفتنی است در این جلسه، معاونین، رییس و مدیرگروه بخش بوم شناسی ستاد موسسه، روسای پژوهشکده های انزلی، ساری، انستیتو و همچنین محققین بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر و بوم شناسی پژوهشکده های مزبور نیز شرکت داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code