به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_انزلی، روز یکشنبه 15 بهمن ماه سال جاری، نشست علمی با حضور مدیران، اساتید دانشگاهی، محققین، کارشناسان و اعضاء هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار شد.
در این نشست، وضعیت عمومی تالاب های کشور، شامل انزلی، بین المللی هامون، خلیج گرگان، جنوب کشور در حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، مورد نقد بررسی قرار گرفت و معضلات حال حاضر و راه‌کار ها جهت بهبود ارائه شد.
 مصوبات این نشست در قالب یک چکیده گزارش در اختیار مدیران تصمیم ساز و مسئولین مربوطه قرار گرفت و مطابق برنامه ریزی انجام شده، سخنرانی هایی با عناوین ذیل در این نشست ارائه شد:
- روند تغییرات زیستگاهی تالاب انزلی در ارتباط با فون پستانداران و پرندگان، سعید نادری
- معرفی و ارزیابی زیستگاه های تالابی ساحلی در معرض خطر جنوب کشور (بر اساس معیار های حفاظتی IUCN)، فریدون عوفی
- آشکارسازی اثرات جنگل زدایی بر نرخ رسوب گذاری وآلودگی تالاب انزلی، محمدرضا غریب رضا
- مدل سازی هیدرولوژیکی خلیج گرگان، عبدالعظیم فاضل
- تالاب بین المللی هامون (چالش ها و راه کارها)، مجتبی گنجعلی
- آخرین وضعیت زیستمندان آبزی و برنامه های اجرایی در تالاب انزلی، علیرضا میرزاجانی
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code