شنبه بیست و یکم بهمن 1402 

شروع زیست سنجی پروژه ماهی گالیت

زیست سنجی ماهی گالیت در راستای اجرای پروژه پایش روند و کیفیت بهره برداری از ماهی گالیت در آبهای شمالی دریای عمان، شروع شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 93 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_ چابهار، زیست سنجی ماهی گالیت در راستای اجرای پروژه پایش روند و کیفیت بهره برداری از ماهی گالیت‌  در آبهای شمالی دریای عمان، به مجری گری مسطوره دوستدار شروع شد.
برنامه زیست سنجی از ماهی گالیت به منظور اخذ اطلاعات صحیح و توجه بیشتر به بحث های ارزیابی و مدیریتی این گونه با ارزش صورت گرفته است.
گفتنی است زمان انجام این پروژه از بهمن 1402 الی فروردین 1405 بوده و اهداف آن شامل: تعیین ترکیب و میانگین طولی صید ماهی گالیت، تعیین درصد ماهیان استاندارد و غیر استاندارد، درکل صید تخلیه شده و تعیین طول بهینه ماهی گالیت جهت برداشت بهینه است.
شایان ذکر است، میزان کل صید ماهی گالیت درآب های جنوب کشور در سال 1401 در حدود 14 هزار تن بوده و استان سیستان و بلوچستان بیش از 90 درصد صید و تخلیه این گونه را در اختیار دارد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code