به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی تحت عنوان "کاربرد ماشین لرنینگ در تحقیقات" توسط رودابه روفچائی از محققین پژوهشکده در سالن جلسات ارائه شد.
در این سمینار به صورت تئوری روند استفاده از ماشین لرنینگ توضیح داده شد، ضرورت یادگیری و کاربرد آن در تحقیقات بررسی شد.
دو نمونه از جدیدترین برنامه های تهیه شده در زمینه پیش بینی تحقیقات پزشکی و شناسائی گونه ای جلبک اشاره و بررسی شد. در پایان پیشنهاد شد حسب ضرورت همسو شدن با پیشرفت جهانی، دوره های عملی یادگیری ماشین لرنینگ برای محققین پیگیری شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code