به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، گردهمایی و دوره آموزشی مسئولین حراست مراکز و پژوهشکده های تابعه، اول و دوم اسفند برگزار شد و هریک از مسئولین حراست، به ارائه گزارش عملکرد سال جاری و برنامه های پیش رو در سال آتی پرداختند.
گفتنی است در این دوره، معاون مدیر کل حراست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قائم مقام و رییس حوزه ریاست موسسه حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code