شنبه پنجم اسفند 1402 

نشست تخصصی بررسی همکاری مشترک پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان و مرکز تحقیقات ذخايرآبزيان آبهای داخلی_ گرگان

در راستای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی کاربردی و فناورانه مشترک و با هدف همگرایی و بهره مندی از توانمندی های زیرساختی و تخصصی، نشستی در پژوهشکده تشکیل شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 155 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، با هدف همگرایی و بهره مندی از توانمندی های زیرساختی و تخصصی در راستای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی کاربردی و فناورانه مشترک، نشستی در پژوهشکده تشکیل شد.
در این نشست هریک از حاضرین نسبت به معرفی ظرفیت های تخصصی و ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات خود در جهت تحقق این مهم پرداخته و تاکید شد که به منظور دسترسی به اهداف توسعه ای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و ارتقاء صنعت آبزی پروری با بکارگیری ظرفیت های تخصصی یکدیگر نسبت به تعریف، برنامه ریزی اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مشترک فناورانه، تاثیرگذار و زودبازده اقدامات ضروری صورت گیرد.
همچنین توافق گردید که برای شروع فعالیت های مشترک، در خصوص انتقال دانش فنی برای توسعه پرورش ماهی کپور تاتا که پژوهشکده با همکاری مرکز بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی ماهیان شهید انصاری رشت و بخش های خصوصی آبزی پروری گیلان در چند سال اخیر به زی فن پرورش آن دسترسی یافته و مورد استقبال آبزی پروران در کشور قرار گرفته برنامه ریزی شود.
همچنین توافق گردید که در جهت حفظ ذخایر و معرفی ماهیان بومی ارزشمند نظیر ماهی سفید به صنعت آبزی پروری کشور اقدام گردد. در پایان جلسه قرارداد همكاری مشترک تحقيقاتی و توليدی بين پژوهشكده و مركز منعقد شد. این نشست با حضور آقایی مقدم، رئیس و میرهاشمی مسئول گروه آبزیان مرکز، صیادبورانی، رئیس، مدیران و محققین پژوهشکده صورت گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code