به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، علی نقی سرپناه، رئیس انستیتو در معیت کوچکی نژاد و فلاح از نمایندگان مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه از مزرعه آبزی پروری سمیه حسن پور واقع در روستای بازقلعه ملک شهر سنگر بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید که در راستای حمایت از مشارکت مردمی در افزایش تولیدات آبزی پروری صورت گرفت سرپناه ضمن معرفی مزرعه مذکور به نمایندگان خانه ملت و هیأت همراه، از سمیه حسن پور به عنوان یکی از بانوان کارآفرین نمونه در استان یاد کرد که با بکارگیری روش های تخصصی، ارتباط مستمر علمی با محققین انستیتو و پیاده سازی دانش فنی حاصل از پژوهش های انجام شده در مزرعه، تمام همت خود را در جهت رونق صنعت آبزی پروری ماهیان خاویاری در کشور به کار بسته است. در ادامه سمیه حسن پور مدیر مزرعه مذکور ضمن معرفی و تشریح فعالیت های انجام شده در مزرعه خواستار حمایت نمایندگان، مسئولین و نهادهای ذیربط از توسعه زیرساخت های صنعت آبزی پروری ماهیان خاویاری در جهت نیل به افق پیش بینی شده افزایش تولید گوشت و خاویار و رفع چالش موجود در مسیر فعالیت های تولیدی آبزی پروان شد.
مزرعه ماهیان خاویاری وی ظرفیت تولید سی تن گوشت را دارا بوده و با تخصص آبزی پروری ماهیان خاویاری قریب به یک دهه است که به عنوان یک بانوی کارآفرین نمونه، در حوزه هایی نظیر تشخیص جنسیت، تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری و همچنین استحصال و فرآوری خاویار فعالیت می نماید.
شایان ذکر است در حال حاضر 212 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و امید آن می رود با تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با افزایش مشارکت مردم، تعداد مزارع پویا در استان گیلان و به تبع آن در سراسر کشور افزایش یافته نقشی مؤثر در رونق تولید پایدار و بهبود فضای کسب و کار ایفاء نمایند.
این در حالیست که بر اساس سیاست های سازمان متبوع، حضور فعال و اثر بخش محققین در مزارع آبزی پروری در راستای تقویت جایگاه مشارکت مردم در تولید ماهیان خاویاری مورد تاکید و حمایت قاطع سرپناه رئیس انستیو بوده و وی همواره در اقدامات خود پشتیبانی تخصصی و همه جانبه از آبزی پروران ماهیان خاویاری مد نظر قرار داده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code