به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور_ بافق یزد، مرادی و توحیدی از کارشناسان خبره سازمان محیط زیست (معاونت محیط طبیعی، دفتر حیات وحش، بخش آبزیان) به همراه مسئولین محیط زیست شهرستان از مرکز بازدید کردند.
این بازدید با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی از سایت های خصوصی فعال در صنعت آبزی پروری تیلاپیا صورت پذیرفت. ابتدا اخوان بهابادی، سرپرست مرکز، توضیحاتی درباره فعالیت های مرکز و سیاست های کلی و اولویت های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مبنی بر بکارگیری روش های نوین آبزی پروری از قبیل: فناوری بیوفلاک که از طرفی برطرف کننده نگرانی های زیست محیطی و از طرف دیگر مصرف آب را به شدت کاهش می دهد، پرداخت.
در این راستا، پیشنهادهایی مبنی بر همکاری های بیشتر بین سازمان محیط زیست کشور و مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، به عنوان مرجع علمی تیلاپیای کشور، با هدف توسعه پایدار صنعت تیلاپیا کشور مطرح شد و در پایان، کارشناسان سازمان از بخش های خصوصی منطقه بازدید کردند.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code