به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، محمدرضا فایضی، رئیس حراست مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با هدف آشنایی با فعالیت ها و اقدامات انجام شده، بررسی موارد حراستی و حفاظتی و همچنین ارائه گزارشات تکمیلی در انستیتو حضور یافت. وی ضمن دیداری صمیمی با کارکنان از بخش های ستادی و تحقیقاتی بازدید کرد.
در ابتدای این بازید سرپناه رئیس انستیتو، ضمن خیر مقدم به وی اهمیت حفاظت از دستاوردهای تحقیقاتی و رعایت نکات حراستی و امنیتی را در تمامی سطوح اداری و تحقیقاتی مورد تاکید قرار داد.
در ادامه محمدرضا فایضی با همراهی حزنی رئیس حراست انستیتو، از تمامی بخش های تحقیقاتی بازدید کرد و در خصوص چالش ها و مشکلات موجود گفتگو کرد و در پایان مقرر شد جهت تسهیل در امور و رفع تنگناهای موجود موارد مطروحه به رئیس مؤسسه انعکاس یابد.
فایضی همچنین از امکانات و زیرساخت های ایستگاه تحقیقاتی ماهیان خاویاری در چابکسر بازدید کرد.
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code