به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور_ اهواز، بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط محققان پژوهشکده و کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید ماهی حلوا سفید در آب‌های خوزستان و بوشهر از تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴۵ روز ممنوع اعلام شد.
این ممنوعیت، به‌منظور حفاظت از مولدین در فصل تخم‌ریزی و بهسازی ذخائر این گونه ارزشمند است.
بر اساس مستندات علمی و مطالعات مستمر پژوهشگران، محدوده زمانی ممنوعیت و آزادسازی صید این گونه و دیگرگونه‌های تجاری و در معرض خطر در آب‌های خوزستان و بوشهر توسط پژوهشکده (اهواز) اعلام می‌گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code