سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 

برگزاری دوره آموزشی "ایمنی میکروبی ماهی و فرآورده های دامی"

دوره آموزشی با عنوان " ایمنی میکروبی ماهی و فرآورده های دامی" ویژه بهره برداران و کارشناسان، بصورت وبیناری توسط افشین فهیم محقق مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 70 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان_ یونیدو، دوشنبه 21 خرداد ماه دوره آموزشی تحت عنوان " ایمنی میکروبی ماهی و فرآورده های دامی" ویژه بهره برداران و کارشناسان، به صورت وبیناری توسط افشین فهیم محقق مرکز در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.
موضوعاتی همچون ایمنی میکروبی ماهی و محصولات ماهی، شیوع عوامل بیماری زای انسانی رایج در ماهی و فرآورده های ماهی، گونه سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژن، آئروموناس هیدروفیلا، بقاء عوامل بیماری‌زای انسانی مشترک و نوظهور در محصولات ماهی، میکرو ارگانیسم های عامل فساد و تشکیل مخاطرات شیمیایی، متاژنومیک شاتگان و استراتژی های کنترل طی این دوره تدریس شد.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی 50 نفر از محققین و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و بهره برداران حضور داشتند و در پایان به پرسش های مطرح شده توسط ارائه دهنده پاسخ داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code