چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403 

برگزاری دوره آموزشی بیماری های ویروسی آبزیان

دوره آموزشی "بیماری های ویروسی آبزیان" توسط محدث قاسمی عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 95 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهکشده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، دوره آموزشی "بیماری های ویروسی آبزیان" به مدت سه روز از طریق سامانه شبکه آموزش و ترویج کشاورزی توسط محدث قاسمی عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در محل پژوهشکده و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و مدیریت جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد.
در این دوره مباحث مختلفی شامل: بیماری شناسی، اصول مدیریت بهداشتی، مهمترین بیماری های ویروسی آبزیان، اصول امنیت زیستی، بیماری های نوپدید و بازپدید، واکسن ها و واکسیناسیون آبزیان مطرح شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code