به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، با هماهنگی سلیمانی رودپشتی، مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی استان مازندران و قدم پور مسئول ترویج اداره کل شیلات مازندران، جلسه دوره مهارتی  (آموزشی – ترویجی) با هدف صنعت آبزی پروری در قفس، منطقه جنوب دریای خزر در سالن جلسات اداره جهاد کشاورزی  شهرستان نوشهر با حضور محمودی، رئیس اداره مطبوع و غفاری رئیس ترویج شهرستان و پیراسته رئیس اداره شیلات شهرستان نوشهر و چالوس به همراه کارشناسان، بهره برداران و سرمایه گذاران جدید برگزار شد.
در این جلسه اقتصاد دریا محور و برنامه چشم انداز سازمان شیلات ایران در خصوص توسعه آبزی پروری دریایی در شمال کشور تشریح و تحقیقات انجام شده در این خصوص به اشتراک گذاشته شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code