یک شنبه دهم تیر 1403 

رونمایی از بسته دانش فنی "اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر، پرورش لارو و تولید بچه ماهی سوکلا"

رونمایی از بسته دانش فنی "اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر، پرورش لارو و تولید بچه ماهی سوکلا" با حضور مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تات در شهرستان بندرلنگه به بهره برداری رسید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 320 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، برنامه رونمایی از بسته  دانش فنی "اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر، پرورش لارو و تولید بچه ماهی سوکلا" در 10 تیر ماه 1403 در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان بندرلنگه برگزار شد.
در این رونمایی از زیرساخت های آزمایشگاهی و کارگاهی ایجاد شده در فرآیند زمانی پنج ساله بازدید به عمل آمد و همچنین عملیات فنی مرتبط با زنجیره بسته دانش فنی از جمع آوری زنده، اهلی سازی، مولدسازی و تکثیر در شرایط اسارت تا پرورش لارو و تولید بچه ماهیان سوکلا توسط رامشی رئیس و پورمظفر و سروی محققین ایستگاه تشریح و تاکید شد که این دستاورد علمی بسیار ارزشمند و  موفقیت بزرگ ملی "تولید بچه ماهیان سوکلا" پس از پنج سال تلاش مستمر و فشرده  برای نخسین بار در کشور رخ داده و  گامی بسیار قابل ستایش در راستای رفع وابستگی صنعت شیلاتی پرورش ماهی در قفس از واردات بچه ماهی از خارج کشور است.
مراسم رونمایی از بچه ماهیان سوکلا در کارگاه آبزی پروری ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان بندرلنگه توسط  مجتبی خیام نكویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی صورت پذیرفت و همزمان با آن نیز افتتاح آزمایشگاه مرکزی ایستگاه که از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته به شرکت های دانش بنیان صورت گرفت.  
در ادامه، رئیس ایستگاه بندرلنگه طی سخنانی دانش فنی رابه کشورهای محدودی در جهان مربوط دانست و در این راستا از تلاش بی وقفه محققان  و حامیان اجرایی و مالی طرح مانند موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری و سازمان برنامه و بودجه هرمزگان و گروه صنعتی گرگیج تقدیر شد.
در ادامه رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان زیر بنای آزمایشگاه مرکزی افتتاح شده در  ایستگاه تحقیقات شیلاتی  نرمتنان خلیج فارس را  حدود ۲۰۰ مترمربع و کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان دریایی خلیج فارس را حدود هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: برای اجرای این دو طرح بیش از ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی هزینه شده است.
همچنین رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به رویداد دستیابی به دانش فنی تکثیر ماهی سوکلا که یک اتفاق فرخنده ملی است، افزود: فعالیت در راستای سلسله برنامه ها و فعالیت های ادامه داری است که منجر به خودکفایی کشور در تکثیر و تولید گونه های ماهی بومی کشور و رونق اقتصاد دریا محور و توسعه پایدار صنعت پرورش ماهی در قفس خواهد شد.
 وی در نهایت از تلاش محققین و همکاران پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر لنگه و همچنین بخش خصوصی گروه صنعتی گرگیج قدردانی کرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: یکی از ویژگی های رویداد علمی ایجاد شده، دستیابی به دانش فنی در همه حلقه های زنجیره بسته فنی از جمع آوری و اهلی  سازی پیش مولدین وحشی سوکلا تا تولید بچه ماهی از ماهیان بالغ در شرایط اسارت است.
بهمنی ادامه داد: در قالب طرح کلان منعقد شده سه جانبه فی بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان)، بخش خصوصی گروه صنعتی گرگیج و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  طی چهار سال آینده، تعداد ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سوکلا با همکاری بخش خصوصی تولید و به منظور زیرساخت های کارگاهی مرتبط می بایست ایجاد شود.
خیام نکویی با اشاره به توانمندی محققین و دانشمندان داخلی کشورمان که سبب موفقیت و پیشرفت در صحنه های اقتصاد کشاورزی خواهد شد بر حمایت و افزایش ارتباط با بخش خصوصی جهت  انتقال دانش فنی  و همکاری و پیگیری تا نیل به هدف نهایی و تولید تجاری توسط بخش خصوصی تاکید کرد.
در انتهای برنامه از مجریان و دست اندرکاران طرح شامل مجری، همکاران، صیادان محلی و بخش خصوصی با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.
در مراسم مذکور، سید مجتبی خیام نكویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، حسین جعفری معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات و آموزش و  ترویج کشاورزی، محمود حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، عباس مویدی رئیس سازمان جهاد كشاورزی هرمزگان و مدیران کل وابسته به آن شامل ادارات کل شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی و شیلات بندرلنگه حضور داشتند.
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code