به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، با هدف ترویج و انتقال دانش فنی حاصل از آخرین یافته های تحقیقاتی و تعامل با آبزی پروران ماهیان خاویاری، مهدی معصوم زاده و فروزان باقر زاده لاکانی از کارشناسان محقق معین انستیتو، از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری دریا خاویار واقع در شهرستان تالش بازدید کردند.
ضمن بررسی زیرساخت¬ها و ظرفیت¬ تولیدی مزرعه مذکور، پیشنهادات فنی_ تخصصی لازم به پرورش دهنده ارائه شد.
محققان معین انستیتو همچنین مواردی در خصوص اعمال اصول مدیریت بهداشتی از جمله: ضدعفونی حوضچه ها جهت پیشگیری از بروز بیماری ها، رعایت اصول امنیت زیستی در قسمت های مختلف مزرعه، انجام معاینات منظم و دوره ای جهت تشخیص سریع و کنترل عوامل بیماری زا و در نتیجه کاهش تلفات را گفتند. در ادامه کارشناسان مزرعه مذکور نیز ضمن قدردانی از حضور محققان معین انستیتو و پیشنهادات عنوان شده، خواستار افزایش تعاملات با کارشناسان معین به منظور انتقال یافته های کاربردی و برگزاری دوره های آموزشی شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code