به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، مسئولین جهاد دانشگاهی استان از پژوهشکده بازدید کردند.
در این دیدار یوسفی مهر و قلی زاده رئیس و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مازندران به همراه یزدیان مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی مازندران حضور داشتند.
ابتدای جلسه رئیس پژوهشکده به مهمانان خیر مقدم گفت و سپس قیاسی رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، به معرفی اجمالی توانمدی ها و فعالیت های انجام شده در پژوهشکده پرداخت.
قیاسی در صحبت های خود به ظرفیت های موجود پژوهشکده در زمینه دریانوردی و انجام پروژه های مختلف با کشتی تحقیقاتی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده نیز اشاره کرد.
مسائل زیست محیطی دریای خزر، صید بی رویه ماهیان استخوانی، اقتصاد دریا  محور، پرورش میگو با آب لب شور دریای خزر، پرورش متراکم ماهی با سیستم بیوفلاک، تولید بیوسیلاژ از زائدات آبزیان و تولید امگا3، مباحث دیگری بود که قیاسی در صحبت های خود به آنها اشاره کرد.
صفری معاون تحقیقاتی پژوهشکده نیز از مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی تولید فرآورده های مختلف از زائدات ماهیان خاویاری گفت و ادامه داد: زمینه انجام پروژه های مشترک در زمینه تولید محیط کشت استاندارد برای میکروجلبک وجود دارد.
در ادامه یوسفی مهر ضمن تشکر و ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده و آشنایی با فعالیت های پژوهشکده گفت: جهاد دانشگاهی در زمینه تولید نیمه صنعتی ریزجلبک و معرفی آن به سبد غذایی خانوار اقدامات موثری را انجام داده است و آمادگی مجموعه خود را برای همکاری های دوجانبه در راستای پرورش میگو و تولید فرآورده های غذایی بر پایه میکروجلبک اعلام کرد.
در پایان این نشست رئیس پژوهشکده ضمن جمع بندی مطالب خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای فعالیت در زمینه تولید پست لارو میگو، تولید و تجاری سازی میکروجلبک و استفاده از ظرفیت های موجود دو طرف برای تولید بیوسیلاژ در مقیاس نیمه صنعتی شد که مورد استقبال قرار گرفت.
مهمانان پس از پایان جلسه از قسمتهای مختلف پژوهشکده و پروژه های در حال انجام بازدید کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code