به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، چهارمین جلسه اقتصاد دریا محور با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد.
در این نشست صیادبورانی، رئیس پژوهشکده با اشاره به لزوم دسته بندی موضوعی توانمندی های بخش کشاورزی در راستای اقتصاد دریا محور، آبزی پروری و شیلات از جمله: پرورش ماهی در قفس و اراضی حاشيه ساحلی و بازسازی ذخاير گونه های اقتصادی دريای کاسپین را جزو اولویت های این مبحث دانسته و لزوم توجه و برنامه ریزی ها در این بخش را ضروری شمرد. در جلسه مقرر شد ظرفیت ها، فرصت ها و تگناهای مرتبط با زیر بخش های فعال در کارگروه در قالب فرم های تنظیم شده به منظور بررسی و تصویب به دبیرخانه مربوطه ارسال گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code