سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین
جمعه 18 مرداد 1398

سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین

کتاب های منتشره سال 95    |    836 بازدید    |    سال انتشار: 1398    |    قیمت: 330000 ریال   

خلاصه:  اصلاح ساختار توليد، استفاده از گونه‌هاي با رشد بيشتر میگو (گونه غيربومي)، حل مشكلات نقدينگي بخش توليد، تقويت ساختار تحقيقات از اهم بخش‌هاي این برنامه راهبردی براي توسعه صنعت و افزايش توليد می¬باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین
مؤلفین:‌ -دکتر عباس متین فر و همکاران-
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "سند راهبردی میگو و شاه¬میگوی آب شیرین" نتیجه پژوهشهای مؤلفان دکتر عباس متین فر (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 383 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
زيرشاخه سخت پوستان، يكي از متنوع ترين گروههاي جانوري است كه ميگوها و شاه ميگوها از با ارزش‌ترين آبزيان شيلاتي محسوب مي‌شوند. اين دو گروه از نظر اقتصاد شيلاتي اهميت زيادي داشته و جزء ده نوع اول آبزيان از نظر ارزش مي‌باشند. اصلاح ساختار مديريت بهره برداری و تغيير نگاه از منافع كوتاه مدت به بلندمدت، همراه با تغيير سياست‌هاي برداشت از دسترسي آزادانه به سامانه رعايت سهميه صيد، اصلاح ساختار و تقويت تحقيقات براي اجراي پروژه‌هاي كاربردي و همسو با نيازهاي بخش توليد از مجموعه اهداف اصلي ارتقاء مديريت صيد و بهره برداری محسوب مي‌گردد. اصلاح ساختار توليد، استفاده از گونه‌هاي با رشد بيشتر میگو (گونه غيربومي)، حل مشكلات نقدينگي بخش توليد، تقويت ساختار تحقيقات از اهم بخش‌هاي این برنامه براي توسعه صنعت و افزايش توليد میباشد. همچنین شاه ميگوي آب شيرين نیز كه در تالاب انزلي و درياچه پشت سد ارس زيست مي‌كند، داراي اهميت تجاري و بازار صادراتي است . بهبود مديريت صيد و بهره‌برداري از ذخاير شناخته شده، شناسايي بدنه‌هاي آبي مناسب براي ذخیره دار نمودن شاه ميگوي آب شيرين و توجه به تحقيقات كاربردي براي تكثير و توليد اقتصادي شاه ميگوي پرورشي در تدوین این برنامه از نيازهاي اوليه و اساسي افزايش توليد اين گونه ارزشمند می¬باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code